Pagina's

het werd toch nog spannend

De vergadering van de commissie Ruimte & Wonen leek niet zo spannend te worden. Op de agenda stond niet veel bijzonders, alleen het tegengaan van het sluipverkeer in het buitengebied en de benoeming van iemand voor de welstandscommissie.

Diverse commissieleden droegen echter nog diverse onderwerpen aan, waardoor het toch nog een spannende (en lange) avond werd.

Zo werd het college stevig bevraagd over de voorgestelde maatregelen om het sluipverkeer in het buitengebied tegen te gaan. Met name het invoeren van vignetten voor bestemmingsverkeer stuitte op veel weerstand (radioverslag).

Vervolgens legde de commissie het vuur aan de schenen van het college over een vervelend mailtje uit Emmeloord. Een ondernemer uit Emmeloord met verhuisplannen kreeg van de gemeente - na herhaalde verzoeken - vooral niets te horen. Na diverse telefoontjes - waar blijven mijn spullen? - besloot hij uiteindelijk niet naar Zeewolde te komen. De gang van zaken werd door deze ondernemer gemaild naar de leden van de gemeenteraad. De wethouder moest in de commissievergadering toegeven dat er tot twee keer toe fouten zijn gemaakt.

Vervolgens stelde PvdA/GroenLinks nog een aantal kritische vragen over de werkzaamheden aan het masterplan Centrum. De vragen over de financien, planning, kwaliteit van het werk en de overlast voor bewoners en ondernemers werden zo spannend gevonden dat deze deels achter gesloten deuren behandeld zijn. Maar volgens de wethouder gaat het toch nog allemaal (op tijd) goed komen. Zelf heb ik daar nog steeds grote zorgen over. De tijd zal het leren......Overigs werden mijn zorgen over de overlast van de sterk uitgelopen werkzaamheden niet door iedereen gedeeld. Een commissielid van Leefbaar Zeewolde stak de getergde ondernemers en inwoners van Zeewolde een hart onder de riem door te melden 'dat hij tijdens zijn fietstochten door Zeewolde nog geen uitgehongerde Zeewoldenaren langs de weg had gezien, blijkbaar kunnen de mensen nog steeds wel aan hun eten komen'

Geen opmerkingen: