Pagina's

woensdag, december 06, 2006

zinloos veel bedrijventerreinen

Gemeenten en provincies leggen gemiddeld vijf keer meer bedrijventerreinen aan dan nodig is. Dat blijkt uit een onderzoek van Stichting Natuur en Milieu en de Provinciale Milieufederaties. De organisaties spreken van 'verspilling van ruimte'.

In het onderzoek staat dat de lagere overheden gezamenlijk 45 duizend hectare meer aan bedrijventerreinen beschikbaar stellen dan nodig is. Het Rijk doet jaarlijks een prognose voor de economische groei en berekent hoe groot de behoefte is aan bedrijfslocaties. Er wordt gemiddeld vijf keer meer bedrijventerrein aangelegd dan nodig is. Dit doen gemeenten en provincies om elkaar op economisch gebied te beconcurreren, maar vaak leidt het alleen maar tot leegstaande terreinen, zegt Stichting Natuur en Milieu.

Ook in Flevoland kunnen we er wat van. De nieuwe bedrijventerreinen in Almere (zoals 'Stichtse kant') liggen er maar droevig en verlaten bij. Ook voor ons eigen Horsterparc in Zeewolde loopt het niet echt storm. En dan zijn er nog plannen voor het grootste bedrijventerrein van Nederland ter plaatse van de A6/A27.

Vandaag zijn de milieuorganisaties een campagne begonnen om aandacht te vragen voor het 'dichtslibben' van de openbare ruimte in Nederland. Daarvoor is het meldpunt Zuinig op ruimte waar iedereen zijn beklag kan doen over de afname van groen en 'open ruimte', ten gunste van bedrijfslocaties.

2 opmerkingen:

Anoniem zei

Sinds onze verhuizing van Utrecht naar Zeewolde eind augustus, zijn we ons nog meer bewust geworden van de negatieve invloed die de talrijke anonieme bedrijventerreinen op het Nederlandse landschap hebben. In deze contreien voeren logistiek en overslagbedrijven de treurige boventoon en de kolossale vrachtauto's domineren het wegbeeld. Zodra er ergens een nieuwe afslag van een snelweg komt (zie A27 Nieuwegein), dan wordt tegelijkertijd het aangrenzende gebied voor nieuwe bedrijvigheid ingericht. Nu al is de rechterrijbaan van veel drukke snelwegen geheel met vrachtverkeer gevuld dat bepaald niet alleen een Nederlandse herkomst heeft getuige de vele Oost- en Zuid-Europese nummerborden. De plannen van Almere/Zeewolde voor een grootschalig nieuw bedrijventerrein zullen een illusie blijken, als over een aantal jaren hoogstwaarschijnlijk ook de A27 en de Utrechtse ring volledig zullen zijn dichtgeslibd. Het is voor mij ondenkbaar dat de problemen met het Nederlandse wegennet nog oplosbaar zijn. Bewoners van Utrecht (Rijnsweerd) zullen geen grootschalige capaciteitsvergrotingen van de A27/A28 dulden (denk aan de acties tijdens de doorbraak van de A27). En dit soort protesten tegen wegverbredingen zullen ook elders in het land ontstaan. We zullen ons moeten afvragen wat belangrijker is, handhaving van het dogma van de economische groei of prioriteit geven aan duurzaamheid en welzijn.

Frank Pels zei

De wegverbredingen naderen inderdaad de ' pijngrens' van omwonenden. Kijk maar eens naar de discussies rondom de verbreding van de A6/A9.

Nieuw asfalt aanleggen trekt alleen maar meer verkeer aan.

Er moet inderdaad gewerkt worden aan andere oplossingen zoals bijvoorbeeld openbaar vervoer. Er is laatst een onderzoek geweest: als iedereen 1 dag per week met het openbaar vervoer naar zijn werk gaat of 1 dag 'telewerkt' dan verdwijnen files als sneeuw voor de zon.