Pagina's

zaterdag, september 14, 2013

Vliegroutes over Biddinghuizen – update

Er is de afgelopen dagen veel gebeurd. Daarom hierbij een update.

Acties in Biddinghuizen
Claudia Toetenel heeft flink aan de weg getimmerd. Een flyer, een item op omroep Flevoland, een geluidswagen door het dorp, een handtekeningenactie en een petitie op internet.

De petitie kan nog tot en met zondag online worden getekend. Deze petitie wordt maandag 16 september aangeboden in het gemeentehuis van Dronten aan wethouder Paul Gach. En jij kunt daar bij zijn……  (gewoon om 9.30 uur naar het gemeentehuis komen)

Bezwaar indienen bij het ministerie
Je kunt nog een zienswijze indienen tot 16 september. Een voorbeeld zienswijze kun je hier downloaden (word-bestand). Even je naam eronder zetten en indien gewenst nog wat aanpassen. En dan kun je hem hier online indienen.

Zienswijze Flevoland, Zeewolde, Lelystad en de Noordoostpolder
De provincie Flevoland, Zeewolde Lelystad en de Noordoostpolder hebben een nogal juichende zienswijze ingediend. De luchthaven kan niet snel genoeg worden aangelegd volgens deze partijen.

“In de NRD staat dat de luchthaven pas vanaf 2017 operationeel zal zijn. Voor onze regio is Lelystad  Airport van groot economisch belang. In eerdere overleggen en documenten is altijd uitgegaan van een operationele luchthaven in 2015. Uitstel met 2 jaar is zeer ongewenst. De inzet is om Lelystad Airport zo spoedig mogelijk in gebruik te nemen en er naar te streven om dit al in 2015 te realiseren.”

Zienswijze Dronten
De gemeente Dronten zou eigenlijk ook meedoen met deze gezamenlijke zienswijze samen met Flevoland, Zeewolde, Lelystad en de Noordoostpolder. Dronten besloot echter op het laatste moment dat niet te doen en een eigen zienswijze in te dienen. Dronten kon zich niet vinden in de juichende toon van de gezamenlijke zienswijze, aldus wethouder Paul Gach tijdens de commissievergadering van afgelopen donderdag.

Dronten vraagt om het extra inzichtelijk (piekbelasting) maken van de geluidsoverlast in Dronten en Biddinghuizen (en niet alleen de gemiddelde getallen).

Flevoland zet zich in voor wijziging van de vliegroutes
Gedeputeerde Jaap Lodders gaat zich inzetten om te voorkomen dat de vliegroutes over de woonkernen lopen. En als dat niet lukt, dan werkt Flevoland niet meer mee aan de uitbreiding van luchthaven Lelystad. Stoere taal, een beetje jammer dat daar niets van terug te vinden is in de officiƫle zienswijze van de provincie die opgestuurd is aan het ministerie.

zondag, september 08, 2013

Geluidsoverlast bedreigt Biddinghuizen

Lelystad Airport moet gaan groeien tot een tweede Schiphol voor grote verkeersvliegtuigen. Volgens de huidige aanvraag worden er 45.000 vluchten per jaar toegestaan. De opstijgende vliegtuigen zullen laag over Biddinghuizen komen met veel geluidsoverlast en luchtvervuiling als gevolg. Het gaat hierbij om zo’n 80 vliegtuigen per dag vooral in de vroege ochtend van 6.00 tot 8.00 uur en in de avond van 21.00 tot 23.00 uur. De MER-procedure voor de uitbreiding van de luchthaven is gestart. MER staat voor Milieu- Effect Rapportage, hierin gaat het onder andere over geluidsoverlast. In het najaar van 2014 moet het formele luchthavenbesluit rond zijn. In 2016 moeten de grote verkeersvliegtuigen gaan vliegen. 


Hoe groot wordt de geluidsoverlast voor Biddinghuizen? 
De overlast voor Biddinghuizen wordt erg groot. De uitvliegroute over de Oostvaardersplassen wordt waarschijnlijk geschrapt, want die is te gevaarlijk in verband met vogels en de dalende vliegtuigen richting Schiphol. Dit betekent dat al het opstijgende verkeer van Lelystad Airport over Biddinghuizen gaat komen. Bij westenwind stijgen de Boeings en Airbussen op van Lelystad Airport en maken een bocht richting Zeewolde. Vervolgens vliegen ze langs Gooiseweg richting Biddinghuizen. Hierbij mogen ze niet te hoog vliegen omdat ze onder de dalende vliegtuigen richting Schiphol door moeten vliegen. Ze mogen maximaal 3000 voet (900 meter) hoog vliegen in verband met het dalende vliegverkeer naar Schiphol. In de praktijk zullen ze om veiligheidsredenen ruim onder de 3000 voet blijven vliegen. Bij Biddinghuizen gaan ze rechtdoor voor bestemmingen in het westen en het noorden. Voor bestemmingen in het oosten en het zuiden slaan ze rechtsaf richting de Veluwe. Bij Biddinghuizen moet het gas er flink op. Op de Veluwe bevindt zich een laagvlieg-gebied voor defensie en een schietterrein voor artillerie en daar moeten de vliegtuigen hoog (minimaal 6000 voet, dus 1800 meter) overeen vliegen.
Maar er vliegen nu toch ook al grote verkeersvliegtuigen over Biddinghuizen?
Dat klopt, het dalende vliegverkeer naar Schiphol komt over Biddinghuizen heen. Dit vliegverkeer moet echter een minimale vlieghoogte van ongeveer 2 kilometer hebben op het moment dat ze Biddinghuizen passeren. Het opstijgende vliegverkeer van Lelystad Airport vliegt straks twee keer zo laag om hier onderdoor te vliegen. Een vliegtuig dat twee keer zo laag vliegt produceert vier keer zoveel geluid. Bovendien gaat het straks om opstijgende toestellen die bovendien vol gas geven om voldoende hoogte te hebben boven de Veluwe. Hierdoor produceert het vliegtuig – met uitzondering van de start op Lelystad Airport – maximaal geluid.

Wat ga ik er van merken?
Biddinghuizen krijgt vooral last van het opstijgende vliegverkeer en in mindere mate van dalende vliegtuigen. Het gaat in totaal om zo’n 80 vliegtuigen per dag. Vermoedelijk zullen alleen ‘prijsvechters’ gebruik maken van Lelystad Airport. Deze vliegmaatschappijen zijn gebaat bij het aankomen of vertrekken op ‘commercieel’ lucratieve tijden. Dit betekent vooral in de vroege ochtend van 6.00 tot 8.00 uur en in de avond van 21.00 tot 23.00 uur veel geluidsoverlast (ook in het weekend). Lekker uitslapen met je raam open of ’s avonds lekker in je tuin zitten zal dan lastig zijn.

Wat kan ik eraan doen?
De procedure voor de uitbreiding van Lelystad Airport is gestart met de MER procedure. Hiervoor kan een zienswijze worden ingediend waarin je mag aangeven welke zaken er volgens jou in de MER moeten komen. Het is verstandig om dat nu al te doen, want de vliegroutes liggen op dit moment nog niet vast. Dit kan tot uiterlijk 16 september 2013.

In de zomer van 2014 is het volgens de huidige planning mogelijk om bezwaar aan te tekenen tegen het formele luchthavenbesluit. Bezwaar maken heeft zin, plannen voor de uitbreiding van de luchthaven werden al vier keer eerder door de Raad van State naar de prullenbak verwezen. Als je jezelf aanmeldt op de nieuwsbrief op deze website, dan word je automatisch op de hoogte gehouden van de verdere ontwikkelingen.


Indienen van een zienswijze voor startnotitie MER


 1. Klik hier om een voorbeeld zienswijze startnotitie MER te downloaden. Deze zienswijze is geschreven vanuit het oogpunt van een Biddinghuizenaar en richt zich op de geluidsoverlast en doet voorstellen om de vliegroutes te wijzigen. 

 2. Als je dat wilt kun je de zienswijze naar eigen inzicht aanpassen

 3. Voeg onderaan de zienswijze je naam, adres en emailadres toe. Dit is nodig voor een geldige zienswijze.

 4. Stuur de zienswijze op per post. 

 5. Digitaal indienen kan ook via dit formulier op de website van het ministerie. De zienswijze kun je als bijlage bijvoegen. 

 6. De sluitingsdatum is 16 september 2013
 7. Meer informatie
  Alle informatie over de MER en aanvraag tot uitbreiding van de luchthaven Lelystad vind je op de website van het ministerie.

  Hier vind je een alternatieve link voor het downloaden van de voorbeeldzienswijze.

  donderdag, september 05, 2013

  Schaliegas: wat is fracking?

  In dit korte filmpje (5 minuten) wordt duidelijk uitgelegd wat schaliegas en het daarbij toegepaste 'fracking' precies is en welke voor- en nadelen er zijn.