Pagina's

vrijdag, oktober 28, 2011

Niet verstandig: bezuinigen op preventie

"Voorkomen is beter dan genezen"

Eind oktober/begin november stellen de verschillende lokale overheden hun begrotingen vast. De bezuinigingen gaan vanaf 2012 écht doorwerken in de begrotingen. Er is natuurlijk niets mis met het wegsnijden van wat vetrandjes uit de begroting. Kwalijker wordt het als er bezuinigd wordt op nuttige zaken zoals preventie.

In oktober wordt in de gemeenteraad van Almere het wegbezuinigen van de preventieve logopedie op de basisscholen besproken. Het plan van de gemeente is om in drie jaar tijd de gehele preventieve logopedie uit de basisscholen weg te bezuinigen.
Wij maken ons grote zorgen over de gevolgen hiervan voor onze basisschool- kinderen.

Waarom zorgen?
Zeven procent van alle kinderen heeft een taalontwikkelingsstoornis. Er zijn minstens zoveel kinderen met taalproblemen als ADHD en minstens 18x zoveel dan met autisme. De taalontwikkelingstoornis is daarmee een van de meest voorkomende problemen.
Sommige kinderen blijven hun hele leven kampen met taalzwakte. Dit heeft directe gevolgen voor de eigen ontwikkeling, het welbevinden, de schoolloopbaan en carrière.

Waarom preventieve logopedie?
De preventieve logopedist heeft een belangrijke rol bij de vroege signalering en het voorkomen van taal- en spraakproblemen. De logopedist op school onderzoekt, controleert, adviseert en geeft voorlichting. Daarmee wordt de kans op uitval op de mondelinge en schriftelijke taalvaardigheid kleiner.

Waarom deze petitie ondertekenen?
U geeft hiermee aan dat u de preventieve logopedie in Almere op alle scholen wilt behouden.
http://petities.nl/petitie/bezuiniging-preventieve-logopedie-almere

donderdag, oktober 06, 2011

De verstikkende dagelijkse sleur van een Ikea-catalogus

Een briljante korte film...

Pagina 23 from Jeroen Houben on Vimeo.

Nu al een klassieker: hoe je onzinnige kamervragen beantwoordt

PVV-Kamerlid Martin Bosma (oud-journalist) stelde kamervragen over het aandeel van 9 procent dat 'SP-financier' Derk Sauer heeft in NRC Handelsblad. Minister Marja van Bijsterveldt laat in de beantwoording doorschemeren dat ze wel wat beters te doen dan dit soort vragen te beantwoorden.

(gelukkig gaat nog de minister nog de tweede kamer over de eigendomspositie van kranten en bestaat er nog zoiets als een vrije pers)

Vragen van het lid Bosma (PVV) aan de minister van Onderwijs, Cultuur en
Wetenschap over SP-financier Sauer die een substantieel aandelenpakket van
NRC Handelsblad blijkt te hebben (ingezonden 2 september 2011).

1 Heeft u kennisgenomen van het artikel ‘Uitgever van NRC Handelsblad boekt
verlies in eerste jaar’?

Ja, nadat u mij bij mijn overige werkzaamheden daarop wees.

2 Was u ervan op de hoogte dat SP-financier Derk Sauer maar liefst 9 procent van
NRC Handelsblad in bezit blijkt te hebben?

Gelukkig niet. Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap volgt de
wederwaardigheden en faits divers rond de spreiding van aandelenbezit in het
particuliere bedrijfsleven niet op de voet. Dat draagt bij aan een zo gering
mogelijke bestuurlijke drukte, beperkte bureaucratische lasten en een optimale
focus op de kerntaken van het departement.


3 Acht u de kans aanwezig dat NRC Handelsblad nog verder links georiënteerd
raakt, bijvoorbeeld doordat NRC-journalisten in het gevlei willen komen bij hun
radicaal-linkse eigenaar?

Ik ga er van uit, dat de mate van Lux in de Libertas toereikend is bij de redactie
van deze krant om de vrees voor een dergelijk gedragspatroon niet overmatig te
doen zijn. Mocht uw vrees echter bewaarheid worden dan kunnen abonnees hun
mening hierover eventueel kenbaar maken door ‘te stemmen met de voeten’.


4 Deelt u de mening dat u als minister dient toe te zien op een scheiding tussen
eigendom en redactie bij dagbladen?

Nee. Ook dat draagt weer bij aan een zo gering mogelijke bestuurlijke drukte,
beperkte bureaucratische lasten en een optimale focus op de kerntaken van het
departement. Vanzelfsprekend acht ik scheiding van redactie en eigenaar van
belang. Maar hier vindt regulering plaats via de Raad voor de Journalistiek.


5 Deelt u een gevoel van verlies dat het eens zo trotse conservatief-liberale
avondblad is verworden tot een politiek-correct blad dat een lofzang brengt op de
multiculturele samenleving, het EU-nationalisme, de ‘arabische lente’, de strijd
tegen Israel, de kunstsubsidies en dat, behoudens een enkele uitzondering, alleen
maar extreem-linkse columnisten heeft?

Mijn gevoelsleven heeft weinig raakvlakken met “trotse conservatief-liberale
tendenties”, maar het primaire gevoel bij uw vraagstelling is er een van de blijde
bewondering voor het werk van NRC-columnisten als Heldring en Hofland. Hun
scherpzinnige geest en gepolijste schrijfstijl zijn al decennia een toonbeeld van
Ausdauer, klasse en jeugdigheid. Een voorbeeld dus voor elke journalist, zelfs als
deze parlementariër is geworden. Lofzangen bieden deze columns, die zich
kenmerken door een kritische journalistieke benadering zelden, is mijn indruk.

maandag, oktober 03, 2011

Rijsberman (D66) en Siepel (ChristenUnie) over de PVV

Rijsberman (D66) en Siepel (ChristenUnie) evalueren kort zes maanden PVV in de provinciale staten van Flevoland:

Een stel recalcitrante pubers die hélémaal niets toevoegen aan de ontwikkeling van Flevoland, maar vooral uit zijn op eigen gewin.

(vrij geïnterpreteerd, klik hier voor debat van 28-9-2011 en hier voor het hele interview met Siepel)

UPDATE: ook het CDA is niet blij