Pagina's

zaterdag, februari 26, 2011

Theoloog Ruard Ganzevoort op werkbezoek in Dronten


Vrijdagmiddag 25 februari was Ruard Ganzevoort op werkbezoek in Flevoland. Ganzevoort is hoogleraar Praktische Theologie aan de Vrije Universiteit Amsterdam, met als specialisatie pastorale theologie en psychologie. Tevens staat hij op nummer 4 op de lijst van GroenLinks voor de Eerste Kamer. Samen met GroenLinks kandidaat Statenlid Simon Miske uit Dronten ging hij in gesprek met het winkelend publiek op het Havenplein in Dronten. Theoloog Ruard Ganzevoort is ook voorzitter van De Linker Wang, platform voor geloof en politiek binnen GroenLinks. Dezelfde dag werd ook MC|Zuiderzee te Lelystad, ’t Voorhuys te Emmeloord bezocht. Na het bezoek in Dronten vertrok Ruard Ganzevoort met Louis Godschalk (nummer 7 op kieslijst GroenLinks Flevoland) naar Zeewolde voor een bezoek aan de Zonnehoeve. Een politiek café in het restaurant De Haven van Zeewolde vormde de afsluiting van het werkbezoek.

vrijdag, februari 25, 2011

GroenLinks gaat voor groot....

Deze afbeelding wordt de komende dagen getoond op het grote LCD-scherm in het centrum van Dronten....

Klikkerdeklik op de afbeelding voor een grote versie.


Nb: alle eer hiervoor gaat natuurlijk naar Paul Vermast.

donderdag, februari 24, 2011

Geen tweede Schiphol in Flevoland

~ingezonden brief~

Provincie Flevoland wil graag het huidige Lelystad Airport uitbreiden. De kleine sportvliegtuigjes maken dan plaats voor grote, veel lawaai producerende, chartervliegtuigen. Wij zijn tegen de uitbreiding van Lelystad Airport, want dat geeft heel veel geluidshinder, verstoorde nachtrust en is slecht voor de gezondheid. Bovendien levert het heel weinig werkgelegenheid op.

Volgens de plannen vliegen er in 2020 per jaar 35.000 vliegtuigen (100 per dag) met een mogelijk doorgroei naar 90.000 vliegbewegingen (250 per dag). Dat zorgt voor heel veel geluidshinder, verstoorde nachtrust en is slecht voor de gezondheid in Zeewolde, Biddinghuizen, Almere-Hout en Dronten West. Ook de aantrekkelijkheid van als woon- en recreatiegebeid neemt dan sterk af.

Hoewel de minister besloot dat de uitbreiding wordt toegestaan, lijkt de uitbreiding steeds meer op losse schroeven te komen staan. Er wordt geen geld toegekend voor luchtverkeersleiding. Schiphol – eigenaar van de luchthaven – wil ook nog geen geld in de luchthaven investeren. Wij vragen ons af of de uitbreiding er ooit nog gaat komen. Lelystad Airport ligt simpelweg te dicht bij Schiphol. Hierdoor is Lelystad Airport economisch een directe bedreiging voor Schiphol (concurrentie). Daarnaast zit het vliegverkeer elkaar in de weg. Ook ondervindt Lelystad Airport concurrentie van onder andere luchthaven Twente en luchthaven Eindhoven die ook willen gaan groeien.

GroenLinks is als enige partij in de Provinciale Staten van Flevoland altijd tegenstander geweest van de uitbreiding. Andere partijen in de Provinciale Staten van Flevoland staan te juichen voor een tweede Schiphol in de polder. Het zou namelijk goed zijn werkgelegenheid, het levert namelijk maar 'liefst' 200 banen op. De milieuvervuiling en geluidsoverlast van al dit extra vliegverkeer wordt hierbij op de koop toegenomen.

Het tweede Schiphol in de polder zal er niet komen als de provincie niet bereid is enorme sommen geld te investeren. De afgelopen jaren werden er al grote sommen geld in de bodemloze put van Lelystad Airport gestopt. Ook voor de komende jaren zijn weer de grote bedragen gereserveerd in de begroting van de provincie.
Nu (belasting)geld investeren in de ontwikkeling van Lelystad Airport is onverantwoord. Dat is geld over de balk te gooien. Dit geld kan beter ingezet worden om de de Flevolandse economie écht te stimuleren. Wij zijn erg benieuwd hoe de Flevolandse kiezers hierover denken bij de verkiezingen van de provinciale staten (2 maart 2011)!


Simon Miske en Frank Pels
Kandidaten Statenlid GroenLinks

woensdag, februari 23, 2011

Succesvolle duurzame tour GroenLinks

Kandidaten en GroenLinks leden Flevoland toonden zaterdag 19 februari hun groene hart en toerden samen met Tweede Kamerlid Liesbeth van Tongeren langs bijzondere locaties. De tour begon bij het zonne-eiland in Almere en ging via stadslandgoed De Kemphaan, Oostvaarderswold, het windmolenpark in de Noordoostpolder naar vliegveld Lelystad. Groenlinks vroeg hiermee aandacht voor de enorme bezuinigingen van het kabinet op natuur, landschap en milieu.De toer begon bij het zonne-eiland in Almere waar een toelichting werd gegeven bij deze vorm van duurzame energie. Vervolgens ging de tour door naar het wandelpad Oostvaarderswold aan de Ibisweg in Zeewolde waar de twitterwalk van Natuur en Milieufederatie Flevoland werd onderschept. Lijsttrekker Jeroen Kok over het Oostvaarderwold ‘Niet alleen voor de natuur is het Oostvaarderswold belangrijk. Het Oostvaarderswold wordt een belangrijk recreatiegebied voor Almere en Lelystad. Bovendien wordt in het Oostvaarderswold natuur gecompenseerd die door de aanleg van bedrijventerreinen en woonwijken verdwijnt bij Lelystad en Almere. Het Oostvaarderswold is van groot belang voor de verdere ontwikkeling van Flevoland voor zowel mens, plant als dier.’

De reis werd vervolgd naar de Kemphaan in Almere. Tweede kamerlid Liesbeth van Tongeren was onder de indruk van hoe vanuit zeer veel verschillende organisaties en invalshoeken in relatief korte tijd zo’n mooi stadslandgoed is ontstaan.

Hierna stond de Noordoostpolder op het programma. GroenLinks werd ter plaatse voorgelicht over het toekomstige windmolenpark bij de kust van de Noordoostpolder. Aan de hand van tekeningen en visualisaties werd een goed beeld verkregen van het toekomstige windmolenpark. ‘Pas als je ter plaatse gaat kijken kun je vaststellen dat de beeldvorming in de media over het windpark sterk is opgeblazen door het actiecomité 'Urk briest' en een aantal politieke partijen.’ aldus Jeroen Kok ‘Dat is jammer, wij kijken liever naar de feiten. In januari 2010 adviseerde de Provinciale Staten unaniem om 10% minder molens te plaatsen ter plaatse van Urk. De minister heeft dit advies volledig overgenomen waardoor het uitzicht op Urk wordt gespaard.’

De dag werd besloten op de luchthaven Lelystad waar symbolisch een aantal windmolens werden geplaatst. Jeroen Kok hierover: ‘Uitbreiding van de luchthaven levert veel geluidsoverlast op en slechts 200 banen. Liever investeren wij in groene energie. Studies tonen aan dat een eigen duurzaam energiebedrijf ruim 6.000 banen oplevert’.

Meer foto's vind je hier.

maandag, februari 21, 2011

Geen vee-industrie in Flevoland

Ingezonden brief

GroenLinks in Flevoland is tegen meer ruimte voor intensieve veehouderij. Er ligt een voorstel om meer ruimte te bieden aan de intensieve veehouderij tot maar liefst 7.000 m² per bedrijf. Nu gaat het nog om maximaal 2.500 m² per bedrijf.

Wij vinden het kwalijk om bijna driemaal zoveel ruimte bieden voor de zeer omstreden vee-industrie, dit terwijl er op dit moment een breed maatschappelijk protest is tegen deze vorm van vee-industrie. Landelijk zien wij een trend tot afschaling van het bedrijfsoppervlak voor intensieve vee-industrie. Het is dan ook frappant dat juist in Flevoland - u weet wel - de duurzaamste provincie van Nederland, er nu een voorstel is voor vergroting de vergroting van het bedrijfsoppervlak.

De intensieve vee-industrie levert goedkoop vlees, de zogenaamde kiloknallers, maar heeft ook nadelige gevolgen voor mens, dier en ons leefmilieu. De verschillende uitbraken van de dierziektes hebben laten zien dat intensieve vee-industrie een heilloze weg is. Het houden van zoveel dieren bij elkaar heeft ook nadelige gevolgen voor de volksgezondheid. Daarnaast zijn er negatieve gevolgen voor de consument door overmatig gebruik van antibiotica en hormonen in de intensieve veeindustrie. Ook voor het welzijn van de dieren zijn dit soort grote intensieve veehouderijen bijzonder slecht.

GroenLinks zorgde eerder voor uitstel voor deze uitbereiding van de vee-industrie in Flevoland. Graag zouden wij dit na de verkiezingen van 2 maart willen omzetten in afstel.

Simon Miske en Frank Pels
Kandidaten Statenlid GroenLinks

zondag, februari 20, 2011

Antwoorden MFG Biddinghuizen

Het heeft even geduurd, maar het college van B&W in Dronten heeft dan toch de vragen over het MFG beantwoord.

In een brief van 7 bladzijden (111!!!!!111!!!) en zo'n 40 bladzijden bijlagen worden de gestelde vragen min-of-meer beantwoord.

Mijn observaties bij een eerste lezing:
- er lijken toch wel wat verschillen te zitten in de informatie van de provincie en de informatie van de gemeente (beide proberen hun eigen stoepje schoon te vegen)
- als je zoveel tekst nodig hebt om een paar vragen te beantwoorden: dat is volgens mij geen goed teken

GroenLinks gaat eerst e.a. eens heel goed lezen, vergelijken, navragen, checken en overleggen met andere partijen voordat we met een standpunt komen. Wordt vervolgd....

De Stentor heeft er een kort artikel over geschreven: http://goo.gl/ZXCDJ

Als service voor de geïnteresseerde lezer heb ik de antwoorden van B&W online gezet.
http://ge.tt/2Um0vjX

Beeldvorming windmolens bij Urk klopt niet

Een typisch geval van sterk opgeblazen beeldvorming door het actiecomité 'Urk briest' en een aantal politieke partijen in de media. Bij de Nooroostpolder gaat een windmolenpark verschijnen dat maar liefst voor 900.000 huishoudens stroom gaat leveren. Als gevolg hiervan verdwijnt volgens 'Urk briest', de SP, ChristenUnie en SGP Urk achter een 'ijzeren gordijn'. De waarheid is echter heel anders. Mede dankzij een advies van provinciale staten van Flevoland worden er voor Urk geen molens geplaatst. De molens blijven op minimaal 1,5 kilometer afstand aan weerskanten van Urk. En zo ziet dat er nou uit (klik op plaatje hieronder voor een grotere afbeelding). Deze visualisatie is door de Technische Universiteit Delft gecontroleerd en vormt volgens de TUD een getrouwe weergave van hoe het er straks uitziet.


En kijk nu eens hoe het er volgens 'Urk briest' uitziet (borden van 'Urk briest'):


'Urk briest' lijkt compleet te vergeten dat de molens op minimaal 1,5 kilometer van Urk komen te staan (en absoluut niet voor Urk): geen 'ijzeren gordijn' dus of aantasting van het aangezicht van Urk. Allemaal zwaar overdreven.

Draaikonten door SP, ChristenUnie en SGP
Het windmolenpark wordt geplaatst op de plek die door de Provinciale Staten is aangewezen in het omgevingsplan. De provinciale staten van Flevoland hebben in januari 2010 een advies uitgebracht aan de minister. Dit advies is door alle partijen (dus ook SP, ChristenUnie, CDA en SGP) gesteund. In dit advies wordt gevraagd om het aantal molens met 10% te reduceren om het uitzicht bij Urk te sparen. De minister heeft dit advies volledig overgenomen. De Provinciale Staten van Flevoland hebben dus precies gekregen waarom ze zelf hebben gevraagd. Dat de SP, ChristenUnie, SGP en in mindere mate het CDA er nu heel anders over lijken te denken is uiterst dubieus. Dat zal wel iets met de verkiezingen te maken hebben....

Hieronder: de rapportage van de Technische Universiteit Delft over de visualisatie (bovenste foto) van de windmolens bij Urk ( windkoepel Noordoostpolder).
Rapport-TU-Delft Over Windmolens Bij Urk

Bleker maakt een puinhoop van natuurbeleid

Wordt Spaarnwoude straks een Golfbaan? Komt een bungalowpark in de Oostvaardersplassen? Een hek om de Veluwe? Het zou zomaar kunnen. Het budget voor onderhoud en beheer wordt met 60% gekort en de aanleg van nieuwe natuurgebieden, als compensatie voor de enorme verstedelijking die we de afgelopen decennia in ons land kenden, wordt abrupt gestopt. Onder het motto ‘Hart voor Natuur’ voeren 30 natuur- en milieuorganisaties vandaag actie voor behoud van natuur en landschap in Nederland. En niet voor niets! De regering breekt het natuurbehoud af en vernietigt kapitaal en het landschap op een onomkeerbare wijze, vinden Rik Grashoff en Jolande Sap.

In de ogen van dit kabinet is natuur niet meer dan een vervelende kostenpost. Dat is knap kortzichtig. Natuur kost geld, maar levert ook enorm veel op. Recreëren in de natuur is geen overbodige luxe, maar is van groot belang voor gezondheid en welzijn van mensen. Er wordt ook geld mee verdiend, in de recreatieve sector.  Alleen al op en rond de Veluwe levert de natuur 35.000 arbeidsplaatsen op en wordt er € 1,7 miljard natuurgerelateerde omzet per jaar gegenereerd. De KvK in Flevoland berekende dat het aanleggen van het Oostvaarderswold, het nieuwe bos tussen de Veluwe en de Oostvaardersplassen zo’n 1500 banen oplevert. Natuur in de directe omgeving van de stad is voor velen een belangrijke vestigingsvoorwaarde en bepaalt daarmee mede de huizenprijzen.
Bijna dertig  jaar geleden startte de aanleg van de Ecologische Hoofdstructuur. De provincies gingen aan het werk. Ze maakten plannen, sloten overeenkomsten met boeren, burgers en natuurbeheerders. Veel van die plannen zijn intussen in uitvoering. Tot in oktober 2010 staatssecretaris Bleker beval hiermee onmiddellijk te stoppen omdat de regering alsnog 600 miljoen op het afgesproken budget wil bezuinigen. Vanaf dat moment ligt inderdaad alles stil. Niemand weet meer waar hij aan toe is. Ook boeren en particulieren die meenden afspraken te hebben over verkoop van hun gronden aan de overheid en zich daar op hadden ingesteld.
Maar, “afspraak is afspraak” stellen de provincies terecht. Niet voor niets zijn er destijds handtekeningen van ministers gezet. Vorige week kwamen zes gedeputeerden naar de Tweede Kamer om uitleg te geven.  Gedeputeerden van VVD, CDA, PvdA en GroenLinks, allen hadden ze dezelfde boodschap: we kunnen de bestaande afspraken die we gemaakt hebben met boeren, burgers en natuurbeheerders niet zomaar schenden. En daarnaast is het ook de slechtste oplossing om zomaar abrupt te stoppen. Met ons is nog best te praten over het tempo waarin die natuur gerealiseerd wordt. Maar daar hoort ook bij: geen onomkeerbare besluiten op plekken waar we de EHS later willen afmaken. De staatssecretaris blijft echter onbuigzaam. Sterker nog, hij kiest de weg van politieke powerplay. In een overleg met de provincies dreigde hij met ingrijpen vanuit het Rijk. Desnoods met een noodwet.
Maar wat ons betreft is het simpel: er ligt een bindende overeenkomst die moet worden uitgevoerd. Het wachten is op rechtszaken van particulieren en natuurorganisaties. Desnoods dwingen de provinciebesturen de uitvoering daarvan door het Rijk maar af via de rechter. Liever natuurlijk een bestuurlijke oplossing. Maar dan wel een, die recht doet aan de oorspronkelijke en maatschappelijk breed gedragen doelen van versterking van onze natuur. Niet alleen de aanleg van nieuwe natuur wordt gestopt. Ook het geld voor het beheren en onderhouden van al onze bestaande natuurgebieden wordt voor meer dan de helft weggesneden.
VVD-er Pieter Winsemius schreef Mark Rutte vorige maand een open brief met de vraag of hij vlak voor de verkiezingen een advertentie moest zetten met de tekst: ‘Als je om natuur en milieu geeft, stem dan niet op CDA, PVV of VVD’. Een antwoord van Mark Rutte op zijn vraag hebben wij niet gezien. En wie afgelopen donderdag luisterde naar het debat in de Tweede Kamer over natuurbeleid, zal het met ons eens zijn dat je inderdaad niet bij de VVD, het CDA of de PVV moet zijn als je natuur en milieu belangrijk vindt. Pieter Winsemius, plaats die advertentie nu maar snel. Wij tekenen mee! '

Jolande Sap en Rik Grashoff

maandag, februari 14, 2011

Hoe mooi kan Valentijnsdag zijn?

De PvdA (Lea Bouwmeester en Roy Breederveld) en GroenLinks (Cebus Korteweg en Simon Miske) in alle vroegte in actie voor een beter openbaar vervoer op het busstation in Dronten.

zondag, februari 13, 2011

GroenLinks meesterplakker Piet Schmit

Briljante televisie over de 78-jarige meesterplakker Piet Schmit (GroenLinks) in Dronten. Aanschouw 65 jaar plakervaring:

woensdag, februari 09, 2011

Twee keer verkiesbare Pels


Op de kandidatenlijsten voor de Provinciale Statenverkiezingen (Flevoland) komt twee keer de naam Pels voor. Het gaat om Frank Pels uit Biddinghuizen en Peter Pels uit Lelystad.
De broers bezetten beiden plaats twee op de lijst. Frank komt uit voor GroenLinks en Peter voor de PvdA. Ondanks de verschillende partijen zijn de bloedverwanten het over veel zaken eens.
Alleen de luchthaven Lelystad is een groot twistpunt. Zo wil Frank van GroenLinks een rem op de uitbreiding en is Peter van de PvdA juist voor groei van het vliegveld.


woensdag, februari 02, 2011

Kieskompas


Gelukkig.... Ook bij het Kieskompas weer bij de goede partij uitgekomen.

dinsdag, februari 01, 2011

Stemwijzer

Net de stemwijzer voor Flevoland ingevuld. Ik zit nog steeds bij de goede partij.