Pagina's

donderdag, juli 22, 2010

GroenLinks tegen nieuw luchtvaartterrein op 500 meter van de bebouwde kom

Onlangs werd de ontwerp nota Luchtvaartterreinen Flevoland ter inzage gelegd. Hierin wordt de kleine luchtvaart geregeld. In verband met de voorgenomen groei van Lelystad Airport wordt de kleine luchtvaart waarschijnlijk verplaatst naar andere of nieuwe luchtvaartterreinen in Flevoland. Volgens de regeling kan er geland op opgestegen worden op 500 meter van de bebouwde kom. In verband met de veiligheid en geluidsoverlast is de provinciale Statenfractie van GroenLinks hier op tegen.

De regeling heeft alleen betrekking op de kleine luchtvaart en nadrukkelijk niet op de uitbreiding van Lelystad Airport. Lelystad Airport is in verband met de voorgenomen groei namelijk een rijkstaak. De start- en landingsbaan van Lelystad Airport moet verlengd worden zodat er grote vliegtuigen zoals Boeings en Airbussen kunnen gaan landen en opstijgen. Het moet een tweede Schiphol worden met vier miljoen passagiers per jaar. Op deze luchthaven is geen ruimte meer voor kleine luchtvaart.
In de regeling die nu door de provincie ter inzage is gelegd staan de regels waaraan de huidige overige luchtvaartterreinen en eventuele nieuwe terreinen in Flevoland voor kleine luchtvaart moeten voldoen. In de regeling is opgenomen dat er niet mag worden geland of opstegen in de bebouwde kom of natuurgebieden (EHS en Natura 2000) met een zone van 500 meter daarom heen. 'Deze afstand van 500 meter is veel te weinig' aldus Frank Pels van GroenLinks. '500 meter is niet voldoende in verband met geluidsoverlast en de veiligheid. Vooral bij de start en de landing willen er nog wel eens ongelukken gebeuren'. Daarom heeft GroenLinks bij de behandeling van de regeling ervoor gepleit deze afstand te verruimen naar 2000 meter. 'Flevoland heeft immers ruimte genoeg' aldus Frank Pels 'dus waarom moeten die luchtvaartterreinen zo dicht bij de bebouwde kom liggen?'. De regeling ligt ter inzage en iedereen kan tot 4 augustus haar zienswijze kenbaar maken. De stukken zijn in te zien via de website http://www.flevoland.nl/digitaal-loket/inzien/ onder 'Wet luchtvaart'.

woensdag, juli 21, 2010

Interview met Femke Halsema


De komende periode zowaar een zomerserie op De Jaap. Elke week presenteert Bas Paternotte een interview uit de oude doos dat zijn actualiteitswaarde nog niet heeft verloren. Deze week: Femke Halsema. Een openhartig gesprek over moederschap, leiderschap en linkse politiek. Plus: wat gebeurt er met een politica wanneer zij bedreigd wordt? We gaan terug naar april 2004. ‘Wanneer de PvdA verstandig is, volgt ze ons nu in de ingeslagen weg tegen de verrechtsing van Nederland.’


Lees verder op DeJaap

maandag, juli 19, 2010

*zucht* twitter weer eens platLeuk hoor, dat Twitter. Hun servers - bouwjaar 1850 - kunnen het soms niet helemaal bolwerken. Het lijkt Hyves wel.......