Pagina's

vrijdag, februari 26, 2010

Biddinghuizer start eigen verkiezingscampagne

De Biddinghuizer Frank Pels start met een eigen verkiezingscampagne voor de gemeenteraadsverkiezingen. Onder de noemer 'StemBiddinghuizen.nl' richt hij zich speciaal op Biddinghuizen. Frank Pels hierover: "Ik ben kandidaat raadslid voor GroenLinks én inwoner van Biddinghuizen. Ik zal me ervoor inspannen dat ook de belangen van Biddinghuizen in de gemeenteraad van Dronten goed aan bod komen. De gemeente Dronten is tenslotte groter dan alleen de kern van Dronten."

Als voorbeeld geeft Pels de groei van Biddinghuizen: "In de afgelopen raadsperiode werd 98% van de nieuwe woningen in de gemeente gerealiseerd in de kern van Dronten. In Biddinghuizen werden er nauwelijks nieuwe woningen gebouwd. Om voorzieningen zoals de bibliotheek, het zwembad, het nog te bouwen Educatieve centrum en een aanbod van winkels te kunnen realiseren of te behouden is groei van Biddinghuizen nodig." De bouw van de nieuwe wijk De Graafschap moet wat Pels betreft dan ook voortvarend worden aangepakt.
Daarnaast verzet hij zich vanuit GroenLinks al jaren tegen de uitbreiding van luchthaven Lelystad. "Het moet een tweede Schiphol worden met vijf miljoen passagiers per jaar. Lelystad Airport ligt 10 kilometer van de bebouwde kom van Biddinghuizen" licht Pels toe. "Iedereen die graag wil weten wat dat betekent aan geluidsoverlast moet maar eens op bezoek gaan in plaatsen rondom Schiphol. De geluidsoverlast in Biddinghuizen zal groot worden. Ik verzet mij met hand-en-tand tegen de komst van deze luchthaven."
Vorig jaar werd besloten tot de bouw van een Educatief Centrum in Biddinghuizen waarin een aantal basisscholen, de bibliotheek, de voor- en naschoolse opvang en de peuterspeelzaal een plek krijgen. Frank Pels daarover: "Wat mij betreft groeit het educatief centrum uit naar een volwaardig multifunctioneel centrum (MFC) met daarin bijvoorbeeld ook de functies van het huidige dorpshuis (Red: het Koetshuis) zoals oorspronkelijk ook het plan was".
GroenLinks staat er in de peilingen van de Flevopost goed voor. Frank Pels staat op nummer vijf van de lijst van GroenLinks. Zelf is hij nuchter over de peilingen "peilingen zijn slechts peilingen, ik kan alle voorkeurstemmen uit Biddinghuizen goed gebruiken". Meer informatie over deze verkiezingscampagne staat op de speciale website www.stemBiddinghuizen.nl

Persbericht 18 febuari

Geen opmerkingen: