Pagina's

vrijdag, maart 23, 2007

Kinderdisco

Onderstaand verhaal is fictie. Elke gelijkenis met bestaande personen berust op louter toeval.

In een klein polderdorpje kwamen Gerrit de dorpsoudste, Helma van de plattelandsvrouwen, Michiel van de boekhouding en koster Thijs bijeen om de gang van zaken in het dorp te bespreken.

Gerrit de dorpsoudste: ' Er schijnt een illegale kinderdisco te zijn in ons dorp'

Michiel van de boekhouding: "Waaaaat?"

Gerrit de dorpsoudste: "De meneer die de films draait in het dorp schijnt regelmatig een kinderfeestje te hebben waarbij muziek gedraaid wordt en er gedanst wordt'

Michiel van de boekhouding: "Een illegale disco dus! Dat kan zomaar niet. Wij van de boekhouding zijn al bang voor overlast van theedrinkende natuurliefhebbers aan de rand van het dorp. Een illegale disco in het dorp? Wat een ramp! Deze disco voldoet absoluut niet aan onze strenge regeltjes! Dat kan niet!! Gerrit doe er wat aan!!'

Helma van de plattelandsvrouwen "Zoals onze Rita altijd zegt: Regels zijn Regels'

Wanhopig kijkt Gerrit de dorpsoudste naar koster Thijs. 'Thijs, wat vind jij ervan?' . Thijs zwijgt beschaamd. Hij had tenslotte allang moeten zorgen voor een multifunctioneel gebouw waar dit soort disco's gehouden hadden kunnen worden.

Gerrit probeert het nog eens voorzichtig: ' Maar ze zijn niemand tot last. Kunnen we niet iets regel......."

Helma van de plattelandsvrouwen en Michiel van de boekhouding stampen met hun voeten op de grond en slaan met hun vuisten op tafel. "Regels zijn regels!" " Handhaven!!!"

Gerrit de dorpsoudste kijkt vertwijfeld naar Thijs. Thijs bestudeert aandachtig de punten van zijn vanochtend gepoetste schoenen en rommelt zenuwachtig met zijn das.

Gerrit de dorpsoudste zucht. ' Vooruit dan maar'

En zo geschiedde......


woensdag, maart 21, 2007

Tegenhaatzaaien.nl

Een groep leden van de PvdA in Amsterdam heeft de website www.tegenhaatzaaien.nl opgericht om de ideeën van personen als Tweede Kamerlid Geert Wilders (PVV) tegen te gaan. De internetpagina moet het zaaien van haat tegen bevolkingsgroepen bestrijden.

De verhoudingen tussen bevolkingsgroepen in Nederland zijn er de afgelopen jaren niet beter op geworden. Nu Verdonk uit de schijnwerpers is wordt haar rol daarin overgenomen door Wilders. En in wat Wilders in maart 2007 aan de orde stelde ging het natuurlijk niet over paspoorten of conflicterende belangen, het ging over het zaaien van haat tegen onze islamitische medeburgers.

Heel veel mensen maken zich daar zorgen over en wij horen daarbij. Wij hebben daarom het initiatief genomen tot het oprichten van een comité tegen haatzaaien.

Wij vinden niet dat de Wildersen moet worden doodgezwegen, wel dat ze glashelder en zonder meebuigerij moeten worden tegengesproken. Wij roepen alle fatsoenlijke inwoners van ons land op tot die tegenspraak. Op deze site, in hun dagelijks leven, op hun werk, waar er maar aanleiding toe is.

En wij roepen democratische politici op tot het ontwikkelen van beleid voor het actief tegengaan van haatzaaierij.

De initiatiefgroep: Michael van der Vlis, Auke Bijlsma, Sabina Gazic, Ymen Mahrach, Onno van der Vlerk

Een prima idee dat ik van harte ondersteun!

zondag, maart 18, 2007

Torenstrand

De ondernemers aan de Torenstraat in het centrum van Zeewolde voeren een ludieke actie. Ze hebben de naam van hun straat omgedoopt tot Torenstrand, en geven aan iedere betalende klant een emmertje met schepjes mee. Ze proberen op deze manier de irritatie bij hun klanten over de overlast van de sterk uitgelopen werkzaamheden in het centrum weg te nemen.

Goede actie van deze ondernemers. Wij houden de politieke druk vol op de ketel zodat de werkzaamheden zo snel mogelijk afgerond worden. Ondertussen maar hopen dat er geen ondernemers failliet gaan door de sterk uitgelopen werkzaamheden.

Niet iedereen ervaart het als een probleem dat het centrum langdurig is omgetoverd tot een Saraha. Volgens Leefbaar Zeewolde valt het allemaal reuze mee. Een commissielid van Leefbaar Zeewolde treft tijdens zijn fietstochten door Zeewolde namelijk 'nog geen uitgehongerde Zeewoldenaren aan. Blijkbaar kunnen de mensen nog aan hun eten komen.'

Verwende subsidiecultuur?

Vandaag was onze nieuwe burgemeester, Gert Jan Gorter, op de koffie bij omroep Flevoland. Daar wist hij te melden dat ' Zeewolde een verwende subsidiecultuur heeft'. Als voorbeeld noemde hij de sportverenigingen waarvan de velden betaald worden door de gemeente. Onze burgemeester wist te melden dat dit in andere delen van het land dit heel anders geregeld is.

Rond deze tijd zijn de dame en heren wethouders waarschijnlijk druk bezig met het schrijven van de voorjaarsnota. Zijn de uitspraken van de burgemeester een voorbode van ordinaire bezuinigingen op de verenigingen?

dinsdag, maart 13, 2007

het werd toch nog spannend

De vergadering van de commissie Ruimte & Wonen leek niet zo spannend te worden. Op de agenda stond niet veel bijzonders, alleen het tegengaan van het sluipverkeer in het buitengebied en de benoeming van iemand voor de welstandscommissie.

Diverse commissieleden droegen echter nog diverse onderwerpen aan, waardoor het toch nog een spannende (en lange) avond werd.

Zo werd het college stevig bevraagd over de voorgestelde maatregelen om het sluipverkeer in het buitengebied tegen te gaan. Met name het invoeren van vignetten voor bestemmingsverkeer stuitte op veel weerstand (radioverslag).

Vervolgens legde de commissie het vuur aan de schenen van het college over een vervelend mailtje uit Emmeloord. Een ondernemer uit Emmeloord met verhuisplannen kreeg van de gemeente - na herhaalde verzoeken - vooral niets te horen. Na diverse telefoontjes - waar blijven mijn spullen? - besloot hij uiteindelijk niet naar Zeewolde te komen. De gang van zaken werd door deze ondernemer gemaild naar de leden van de gemeenteraad. De wethouder moest in de commissievergadering toegeven dat er tot twee keer toe fouten zijn gemaakt.

Vervolgens stelde PvdA/GroenLinks nog een aantal kritische vragen over de werkzaamheden aan het masterplan Centrum. De vragen over de financien, planning, kwaliteit van het werk en de overlast voor bewoners en ondernemers werden zo spannend gevonden dat deze deels achter gesloten deuren behandeld zijn. Maar volgens de wethouder gaat het toch nog allemaal (op tijd) goed komen. Zelf heb ik daar nog steeds grote zorgen over. De tijd zal het leren......Overigs werden mijn zorgen over de overlast van de sterk uitgelopen werkzaamheden niet door iedereen gedeeld. Een commissielid van Leefbaar Zeewolde stak de getergde ondernemers en inwoners van Zeewolde een hart onder de riem door te melden 'dat hij tijdens zijn fietstochten door Zeewolde nog geen uitgehongerde Zeewoldenaren langs de weg had gezien, blijkbaar kunnen de mensen nog steeds wel aan hun eten komen'

woensdag, maart 07, 2007

anoniem stemmen?

Vandaag ging mijn vrouw samen met mijn dochter (3 jaar oud) stemmen. Mijn dochter mag altijd op de rode stemknop drukken.

Na geduldig gewacht te hebben op de beurt riep mijn dochter hard tegen de dames en heren van het stembureau 'mag ik nou op mijn vader stemmen?'.

De dames en heren van het stembureau konden er gelukkig hartelijk om lachen.

zaterdag, maart 03, 2007

Voor mensen die het nog niet weten.....

Wie het nog niet weet voor aanstaande woensdag, kan het natuurlijk altijd even aan Femke vragen:
Vraag het Femke

Weet ook Femke het niet? Dan kun je natuurlijk altijd even bellen:
0800-GroenLinks

Stemadvies


Woensdag mag je stemmen voor de samenstelling van de provinciale staten - het bestuur van de provincie Flevoland-. De provincie houdt zich met tal van belangrijke onderwerpen bezig zoals infrastructuur (komen we de polder wel uit), (gratis) openbaar vervoer, de toekomst van de provincie (worden we een deel van de randstad?), groene energie, ruimtelijke ordening (hoe ziet de polder er straks uit), recreatie, cultuur, betaalbaar wonen, seniorenbeleid, jongerenbeleid en jeugdzorg.

Voor Zeewolde zijn met name de groei van Almere en vliegveld Lelystad van groot belang. Het lijkt erop dat in de komende periode Zeewolde een (flink) stuk van zijn grondgebied moet afstaan voor de groei van Almere. Ook over de groei van de luchthaven Lelystad maak ik me grote zorgen. Volgens de huidige plannen mag luchthaven Lelystad groeien tot 4 miljoen passagiers per jaar. Dit betekent een enorme geluidsoverlast.
Om deze redenen zie ik graag een Groene Zeewoldenaar in de provinciale staten om de belangen van Flevoland - maar ook zeker die van Zeewolde - te behartigen. Cees Meijer - Zeewoldenaar in hart en nieren - staat op de tweede plaats bij GroenLinks. Cees Meijer is ook een van de belangrijkste initiatiefnemers van de succesvolle acties om de toekomstige vliegroutes van luchthaven Lelystad boven Zeewolde weg te krijgen. Mijn stemadvies is daarom: stem Cees! (2e plaats op de kieslijst van GroenLinks).

Voor mensen die niet op GroenLinks maar op de PvdA stemmen, heb ik ook een goed stemadvies: Stem Pels (7e plaats PvdA)!

centrum nog steeds een rotzooi

Vandaag was ik in het centrum van Zeewolde om campagne te voeren. En toen viel het me weer op: het centrum is nog steeds een grote rotzooi. Mensen ' klunen' nog steeds door zandhopen en baggeren door de modder. En het lijkt erop dat alles zo'n beetje tegelijkertijd overhoop is gehaald. Het werk had eigenlijk al in december 2006 klaar moeten zijn, maar de gemeente Zeewolde had al eerder uitstel gekregen. Als ik zie hoe ver het werk nu is gevorderd en de snelheid (of eigenlijk traagheid) waarmee het werk vordert - er wordt al een half jaar aan gewerkt-, dan is het werk in juni nog niet klaar. Ook met de staat van de afzettingen, bouwhekken, loopplanken en dergelijke is het niet best gesteld. Het valt ook anderen op:
Nu wil ik niet zo ver gaan als de schrijver van dit stuk (inzet van tientallen kinderen?), maar ergens heeft hij wel een punt. Vorig jaar stelde PvdA-GroenLinks al vragen over de voortgang van de werkzaamheden in het centrum. Toen werd gemeld dat het werk wel uitliep, maar dat verder alles financieel en technisch op rolletjes liep en dat er geen claims van ondernemers waren. Onlangs heeft het CDA weer schriftelijke vragen gesteld over de werkzaamheden in het centrum.

Zo langzamerhand begin ik toch wel een beetje ongerust te worden over de werkzaamheden in het centrum. Misschien maar eens een wat zwaarder wapen inzetten dan alleen het stellen van schriftelijke vragen?Doe dat licht eens uit!

Het licht in de kassen bij Almere wordt 's nachts en 's avonds op geen enkele manier afgeschermd. Het gevolg: een enorme lichtgloed in de lucht die tot op 30 kilometer afstand (o.a. in Zeewolde en Bunschoten) te zien is. GroenLinks Almere doet er wat aan; zij hebben het college van burgemeester en wethouders gevraagd actie te ondernemen. Als zij het niet doen, dan zal GroenLinks het zelf op de agenda van de gemeenteraad zetten.