Pagina's

dinsdag, februari 06, 2007

PvdA/GroenLinks plan betaalbaar wonen grotendeels uitgevoerd


In februari 2006 kwam PvdA/GroenLinks Zeewolde tijdens de verkiezingscampagne voor de gemeenteraad met haar plan voor betaalbaar wonen.

Het plan bevatte acht hoofdpunten:
  1. Goedkoop bouwen
  2. Bouw door woningbouwcorporaties;
  3. Sturen met grondprijs
  4. Startersfonds
  5. Tweefasenwoning
  6. Maatgebonden eigendom
  7. ' Bladel-model' (koop en ontwikkeling door bewoners zelf)
  8. Beter inzicht in de vraag
De gemeente Zeewolde komt met een plan voor 70 betaalbare woningen in de Polderwijk. In dit plan zitten zeven van de acht punten van het plan van de PvdA / GroenLinks. Ik zal dit laten zien aan de hand van het artikel in de Zeewolde Aktueel van vandaag.

.........' Wij zijn er trots op dat wij dit speerpunt kunnen realiseren', laat wethouder Schouten weten. ' Maar wij dit doen wij niet alleen. Wij hebben hiervoor partners gevonden in Bimo Bouw en Woonpalet.' (punt 2: bouw door woningbouwcorporaties). Het aanbod van huurwoningen in Zeewolde is relatief goed, maar er is een grote vraag naar ruime eengezinswoningen. Naar aanleiding van de lange wachtlijst van huishoudens die willen doorstromen in de woningmarkt zal er nog dit jaar vanuit de gemeente een woningbouwbehoefte-onderzoek worden gedaan (punt 8: inzicht in de vraag). Dit om een woningbouwprogramma te kunnen samenstellen die anticipeert op de markt. ' Je moet je niet star vasthouden aan plannen die er al liggen, maar mee bewegen met de markt met de bedoeling de doorstroming te bevorderen', aldus wethouder Schouten. ................

.......Bimo bouw trapt af met de bouw van 24 koopwoningen in de prijsklasse tussen de 100.000 en 146.000 euro. Daarna wordt gestart met de bouw van 12 betaalbetaalbare koopappartementen voor net onder de 100.000 euro (punt 1: betaalbaar bouwen)

...........De realisatie van dit project (inclusief de bouw van woonvoorziening Philagilde) is mede mogelijk door de acceptable grondprijs die de gemeente heeft berekend (punt 3: sturen met de grondprijs) en de eigen bijdrage van Woonpalet van 1 miljoen euro. ..........................

..................... Naast bovengenoemde koop- en huurwoningen zullen in een later stadium nog circa 23 eengezinswoningen ontwikkeld worden, met een tussenvorm van huren en kopen (punt 5: tweefasen woning). Deze woningen zijn bedoeld voor gezinnen die de stap van huur naar koop financieel niet kunnen maken. ......................

............. Voor deze woningen geldt tevens een aangescherpt speculatiebeding (punt 6: maatgebonden eigendom). De gemeente gaat een constructie voor startersleningen uitwerken waarbij geld dat binnenkomt uit de antispeculatiebedingen wordt gereserveerd om hier op termijn startersleningen uit te financieren en nieuwe projecten te starten (punt 4 startersfonds).

Ik wil het college een compliment maken voor het feit dat zij het plan van PvdA / GroenLinks zo snel hebben uitgevoerd. Hiermee is een leuk begin gemaakt voor het realiseren van betaalbare woningen in Zeewolde, maar hiermee zijn we er nog lang niet. Op dit moment ben ik samen met de andere commissieleden (Ruimte en Wonen) van de PvdA/GroenLinks bezig met nog meer ideeen en initiatieven voor betaalbaar wonen in Zeewolde (meer info later dit jaar). Ik hoop dat het college ook deze ideeen en initiatieven zo snel uitvoert. Kan ik het vast in mijn agenda zetten: start bouw in februari 2008?

Geen opmerkingen: