Pagina's

zondag, december 31, 2006

An Inconvenient Truth: nu te zien op internet

Voor diegenen die hem nog niet gezien hebben, of hem nog een keer willen bekijken: de hele film ' an inconventient truth ' van Al Gore over de klimaatverandering is nu te zien op internet (Youtube).


Part 1 of 9

Part 2 of 9

Part 3 of 9

Part 4 of 9

Part 5 of 9

Part 6 of 9

Part 7 of 9

Part 8 of 9

Part 9 of 9

vrijdag, december 29, 2006

Zijlstra beledigde niet?

Vandaag in de Flevopost:Mijn taaltechnische analyse en mijn conclusie/mening over het gebeuren zijn iets anders, maar daar wil ik het nu niet over hebben.

De Stuurgroep Ecologie en Milieu (StEM) heeft zich enorm ingespannen tegen de bulderende opstijgende Boeiings boven Zeewolde (vliegroutes Lelystad Airport na uitbreiding). Deze acties konden rekenen op een ruim draagvlak onder de Zeewoldenaren en de politieke partijen. StEM verdient deze behandeling door Leefbaar Zeewolde niet. En die boodschap is goed overgekomen bij bijna alle raads- en commissieleden van de gemeenteraad van Zeewolde.

Case closed.........

woensdag, december 27, 2006

Flevolandse VVD baalt van Rita


De Flevolandse Kamercentrale van de VVD baalt van minister Rita Verdonk.
Volgens voorzitter Cees Van Bemmel van de kamercentrale, dat is de regionale afdeling van de VVD, had Verdonk zich moeten neerleggen bij de mening van een meerderheid van de Tweede Kamer. Ze had dan ook het uitzetten van uitgeprocedeerde asielzoekers moeten opschorten.

En ze waren in november nog wel zo trots dat ' ijzeren' Rita Zeewolde bezocht.

En dan hadden de Flevolandse Liberalen ook al iets moeilijks uit te leggen aan de achterban over het Oostvaarderswold.

Ik wens de campagne-leider van de Flevolandse VVD - Helma Lodders - dan ook veel succes met de campagne van de VVD in Flevoland voor de provinciale statenverkiezing.

zondag, december 24, 2006

het is niet voor niks

Ik ben inmiddels al weer ruim tien jaar werkzaam in de bodemsanering. Vaak hoor je relativerende opmerkingen zoals ' van een bodemverontreiniging is nog nooit iemand dood gegaan'. Helaas geldt dat niet voor het opruimen van bodemverontreinigingen, maar dat is weer een heel ander verhaal....

Onlangs las ik een bericht van het Milieu en Natuur Planbureau. Bodemsanering loont altijd! We doen het dus allemaal niet voor niks! Of zit er nog een addertje onder het gras?

Samenvatting:
Bodemsanering levert de komende honderd jaar 30 tot 140 miljard euro op aan gezondheidsbaten. Dat blijkt uit een analyse van het Milieu- en Natuurplanbureau. De hoogte van de 'winst' hangt af van de intensiteit van het gevoerde beleid. Zelfs als de overheid sanering aan marktpartijen overlaat, liggen de opbrengsten nog altijd 30 miljard euro hoger dan de kosten.
Als in Nederland alle vervuilde locaties gesaneerd worden, kunnen de opbrengsten oplopen tot 140 miljard euro. Meer dan 90 procent hiervan zijn de zogeheten gezondheidsbaten. Zo zal het aantal kankergevallen door blootstelling aan cadmium met honderden mensen afnemen.

De woningmarkt profiteert niet van bodemsanering. Bijna 15.000 hectare bouwgrond is vervuild, goed voor een half miljoen nieuwbouwwoningen. Hogere woningprijzen wegen na een eventuele sanering niet op tegen de hogere grondprijzen.

Uit de analyse blijkt verder dat veel Nederlanders zich zorgen maken over bodemverontreiniging, vergelijkbaar met de onrust over luchtvervuiling.

wonderschone foto's

Soms kom ik tijdens het surfen wonderschone foto's tegen.

Bekijk ze eens zelf ...................

woensdag, december 13, 2006

Beledigingen en flauwe politieke spelletjes in de Raadzaal

De luchthaven Lelystad heeft plannen voor uitbreiding. Het moet een 'tweede' Schiphol worden. Volgens de (concept) plannen komt de route voor het opstijgende vliegverkeer precies over Zeewolde te lopen. De gedachte aan bulderende opstijgende Boeiings op lage hoogte boven Zeewolde zorgde eerder dit jaar voor veel protest. Het inspraakpunt van Verkeer en Waterstaat werd met bezwaarschriften overspoeld.

Na de acties tegen de vliegroutes over Zeewolde eerder dit jaar liet StEM (Stuurgroep Ecologie en Milieu ) het er niet bij zitten. Ze wilden bezwaar aantekenen bij de rechter tegen de gevolgde MER procedure. Het opstarten van zo'n procedure kost geld. StEM heeft hiervoor langs verschillende wegen geld ingezameld. Het verleggen van de luchtroutes is voor de inwoners van Zeewolde van groot belang. Daarom vroeg StEM ook aan de gemeente Zeewolde een beperkte financiele bijdrage van 1500 euro. Dit komt overeen met 0,07 euro per inwoner. Een zeer redelijk verzoek dus. Op donderdag 7 december werd dit verzoek van StEM behandeld in de commissie Bestuur en Middelen. Een meerderheid van de commissie was het helaas eens met het voorstel van het college van B&W om deze aanvraag van StEM af te wijzen. Dat vind ik erg jammer, maar dat is democratie - de meerderheid beslist -. Ook lijkt gezien de meest recente plannen - waarbij er geen vliegroutes meer over Zeewolde lopen - het verzoek van StEM wat minder urgent. De meest recente voorstellen van de vliegroutes werden overigs pas bekend in de week na deze commissievergadering.
Wel heb ik mij bijzonder gestoord aan de houding van Leefbaar Zeewolde bij de behandeling van dit onderwerp in de commissie Bestuur en Middelen. De toon van Leefbaar Zeewolde richting StEM en haar voorzitter Cees Meijer was ronduit beledigend. Zo werd door Leefbaar Zeewolde de term 'geitenwolsokken' gebruikt. Dat is natuurlijk geen manier om een groep zeer betrokken Zeewoldenaren aan te spreken die zich zo inzetten om de vliegroutes boven Zeewolde weg te krijgen. Absoluut dieptepunt in het betoog van Leefbaar Zeewolde was het moment waarop Leefbaar Zeewolde aan de andere partijen de volkomen irrelevante vraag stelde of zij van mening waren dat wethouder Schouten (ook Leefbaar Zeewolde) zich schuldig had gemaakt aan ' onbetrouwbaar bestuur'. Dit zijn gewoon bijzonder flauwe politieke spelletjes.
Dit soort beledigingen en bijzonder flauwe politieke spelletjes horen niet thuis in de Raadzaal. Hierbij verzoek ik de voorzitters van de gemeenteraad en de commissies om in te grijpen als zoiets zich weer voordoet.

Frank Pels
www.FrankPels.nl
Frank.Pels@gmail.com

zaterdag, december 09, 2006

Vrede op aarde?

Binnenkort is het kerst en dan wordt er weer veel gesproken en gezongen over ' vrede op aarde'. Kunnen we volgende jaar alvast een beginnetje maken?

Als je kijkt naar de (legale) wapenexport als graadmeter, dan zal het nog wel even duren met vrede op aarde. De bekende (legale) wapenexport in 2005 is gestegen tot een recordhoogte van 44,2 miljard dollar (in 2004 was dit 40 miljard). En dat is alleen de legale wapenexport, dus de ' interne' defensieuitgaven van de diverse landen (waaronder de VS) zitten daar uiteraard niet bij. 30,2 miljard van deze wapenleveranties (68,4%) wordt geleverd aan ontwikkelingslanden.

De grootste kopers van wapentuig:
1. India; al jaren op de eerste plaats. Wapenimport in 2005: 5,4 miljard;
2. Saudie Arabie: 3,4 miljard ;
3. China: 2,8 miljard;
4. Verenigde Arabische Emiraten: 2,2 miljard;
5. Venezuela: 1,9 miljard
6. Pakistan: 1,7 miljard
7. Iran: 1,5 miljard
8. Egypte: 1,3 miljard;
9. Brazilie: 0,9 miljard;
10. Zuid-Afrika 0,8 miljard;

De grootste verkopers van wapentuig:
1. Verenigde Staten: 12,8 miljard;
2. Frankrijk: 7,9 miljard
3. Rusland: 7,4 miljard;
4. Verenigd Koninkrijk: 2,8 miljard;
5. China: 2,1 miljard;
6. Duitsland: 1,5 miljard;
7. Italie: 1,4 miljard;
8. Overige EU-landen: 5,9 miljard;
9. Overige landen: 2,4 miljard;

De Verenigde Staten ' rechtvaardigt' de grootschalige verkoop aan ontwikkelingslanden met de oorlog tegen het terrorisme of 'gewijzigde inzichten in het buitenlands beleid'.
Vrede op aarde? Zolang Bush in het Witte Huis zit en ook allerlei andere landen op deze schaal wapens blijven verkopen aan ' heethoofden' wordt het er alleen maar slechter op.

woensdag, december 06, 2006

Oostvaarderwold (4)

In het omgevingsplan van de provincie Flevoland is voorzien in de aanleg van het Oostvaarderswold. Dit Oostvaarderswold gaat onderdeel uitmaken van de ecologische hoofdstructuur en moet de Oostvaardersplassen gaan verbinden met de Veluwe via het Horsterwold. De gemeente Zeewolde en de betrokken agriers zijn fel gekant tegen het Oostvaarderswold zoals bedacht door de provincie Flevoland. Twee leden van de Tweede Kamer hebben hierover kritische vragen gesteld aan minister Veerman.

Ik had het al eerder voorspeld, minister Veerman zal het besluit van de provinciale staten van Flevoland om het Oostervaarderwold aan te leggen niet ongedaan maken. De minister heeft vandaag geantwoord op vragen van de Tweede Kamerleden Schreijer-Pierik en Snijder-Hazelhoff. De minister zegt geen signalen te hebben dat provinciale staten op 2 november een besluit hebben genomen dat in strijd is met de geldende procedures. Verder vindt de minister dat de provincie in het gebied naar voldoende draagvlak voor het plan heeft gezocht. Daarmee is gehoor gegeven aan een motie van het Kamerlid Van Bochove, die opriep om naar draagvlak te zoeken.

Daarmee is de aanleg van het Oostvaarderswold dus een (politiek) feit. De gemeente Zeewolde is aan het nadenken over de vervolgstappen. Maar daar kan ik helaas niet meer over vertellen ….

Wordt vervolgd........................

Gammele windmolens

De windmolens van NUON aan de Eemmeerdijk in Zeewolde blijken niet zo stevig te zijn. Zo ontstond er na een storm in februari een knik in een molen. In juli sloeg de bliksem in een molen, waardoor honderden brokstukken op een akker terecht kwamen.

De gemeente Zeewolde laat de veiligheid van windmolens onderzoeken. Het gaat om alle molens van de NUON aan de Eemmeerdijk en een steekproef onder molens op andere plaatsen. In totaal worden er 200 molens gecontroleerd.

Ik vind dat heel verstandig.

Voor de liefhebber: fimpjes van de kapotte windmolens aan de Eemmeerdijk.

zinloos veel bedrijventerreinen

Gemeenten en provincies leggen gemiddeld vijf keer meer bedrijventerreinen aan dan nodig is. Dat blijkt uit een onderzoek van Stichting Natuur en Milieu en de Provinciale Milieufederaties. De organisaties spreken van 'verspilling van ruimte'.

In het onderzoek staat dat de lagere overheden gezamenlijk 45 duizend hectare meer aan bedrijventerreinen beschikbaar stellen dan nodig is. Het Rijk doet jaarlijks een prognose voor de economische groei en berekent hoe groot de behoefte is aan bedrijfslocaties. Er wordt gemiddeld vijf keer meer bedrijventerrein aangelegd dan nodig is. Dit doen gemeenten en provincies om elkaar op economisch gebied te beconcurreren, maar vaak leidt het alleen maar tot leegstaande terreinen, zegt Stichting Natuur en Milieu.

Ook in Flevoland kunnen we er wat van. De nieuwe bedrijventerreinen in Almere (zoals 'Stichtse kant') liggen er maar droevig en verlaten bij. Ook voor ons eigen Horsterparc in Zeewolde loopt het niet echt storm. En dan zijn er nog plannen voor het grootste bedrijventerrein van Nederland ter plaatse van de A6/A27.

Vandaag zijn de milieuorganisaties een campagne begonnen om aandacht te vragen voor het 'dichtslibben' van de openbare ruimte in Nederland. Daarvoor is het meldpunt Zuinig op ruimte waar iedereen zijn beklag kan doen over de afname van groen en 'open ruimte', ten gunste van bedrijfslocaties.

dinsdag, december 05, 2006

Nogmaals Oostvaarderswold (3)

Dit wordt een heel kort bericht. De Raad moest dit namelijk achter gesloten deuren behandelen en iedereen - ook beëdigde commissieleden - werd met zachte hand uit de zaal gezet.

Ik heb nog even iets gedronken met een sympathiek liberaal commissielid en wat plaatselijke ' persmuskieten' en ben vervolgens maar naar huis gegaan.........

de omgekeerde wereld


De wereld op z'n kop. We pakken niet het fijnstof-probleem en vliegverkeer aan, maar we heffen gewoon heel Badhoevedorp op.

(bron: Haarlems Dagblad)
De lucht boven Badhoevedorp zal ook na de omlegging van de A9 niet gezond zijn. Ook zal het verkeerslawaai niet overal weg zijn. De plaatselijke ChristenUnie/SGP pleit daarom voor een ingrijpend plan: laat de snelweg liggen en breng de bewoners van Badhoevedorp elders onder. Dat schrijft het Haarlems Dagblad.
Badhoevedorp kan vervolgens tot een bijzonder bedrijventerrein worden 'omgebouwd'. Wat met de achtergebleven woningen en andere gebouwen moet gebeuren als het dorp zijn woonfunctie heeft verloren, mag de markt onder regie van de gemeente Haarlemmermeer bepalen.

Als daar behoefte aan is kunnen woonvilla's kantoorvilla's worden, en rijtjeswoningen kunnen onderdak bieden aan starters op de bedrijvenmarkt. En als voor bepaalde panden geen nieuwe bestemming is, behoort sloop en nieuwbouw tot de mogelijkheden, aldus de ChristenUnie/SGP.

zondag, december 03, 2006

Big brother


Morgen - 4 december - is een dieptepunt voor onze westerse democratie.

Morgen wordt in de Verenigde Staten het Automated Tracking System (ATS) in gebruik genomen. Het ATS is een nieuw computersysteem dat het 'terreurrisico' van elke reiziger moet evalueren en opslaan. Het systeem van het ministerie van Binnenlandse Veiligheid combineert de gegevens van tal van overheidsinstanties met data die luchtvaartmaatschappijen moeten verzamelen, zoals adres, e-mailadres, creditcardgegevens en type maaltijd dat in het vliegtuig is genuttigd.

De uitgerekende 'terreurscore' wordt veertig jaar opgeslagen en is toegankelijk voor tal van instanties, behalve voor de betrokkene zelf, die hem dus ook niet kan aanvechten of corrigeren.

"Nooit eerder in de Amerikaanse geschiedenis is onze regering met zo'n massaal project begonnen om scores van 'risico-evaluatie' aan zijn eigen burgers toe te kennen", aldus de Amerikaanse Burgerlijke Vrijheden Unie (ACLU).

"Als een onbekende regeringscomputer u op basis van onbekende bronnen heeft gekenschetst als 'veiligheidsrisico' en begonnen is dat label te verspreiden bij overheidsinstanties, dan zult u geen reëel middel hebben om uit te vinden waarom u dat label is opgeplakt noch om zijn geldigheid aan te vechten", aldus de ACLU.

Een andere burgerrechtenorganisatie, EFF, vreest dat "de regering zich opmaakt om miljoenen eerbare burgers scores van 'risico-evaluatie' te geven die hen hun hele leven zullen volgen", met alle consequenties van dien bij het zoeken van een baan.

Buitenlanders zou daarnaast de toegang tot de VS kunnen worden ontzegd. Het systeem zal worden gebruikt voor zowel Amerikanen als buitenlanders.

Dit computersysteem vormt een nieuw dieptepunt. Iedereen levert zijn vrijheid in en duizenden mensen krijgen waarschijnlijk onterecht een stempel ' veiligheidsrisico' opgeplakt om mogelijk enkele terroristen te traceren. Het middel is daarmee erger dan de kwaal. Het '1984' van Orwell is helaas weer een stapje dichterbij gekomen.

vrijdag, december 01, 2006

Eindelijk: generaal pardonDe nieuwe Tweede Kamer heeft er geen gras over laten groeien en is direct aan de slag gegaan. Wouter Bos heeft zijn verkiezingsbelofte direct ingelost en een motie door de kamer geloodst om het uitzetten van asielzoekers die nog vallen onder de oude vreemdelingenwet direct te staken. Ik ben erg blij met dit nieuws. Nu maar hopen dat Rita Verdonk verstandig is en de motie snel uitvoert.

Terleurstellend maar voorspelbaar: het CDA stemde weer tegen.
Een belangrijk deel van de achterban van het CDA is een voorstander van het generaal pardon. Zo hebben een aantal CDA-wethouders in het verleden flink van zich laten horen. Een motie voor het generaal pardon op het congres van het CDA haalde het echter destijds niet.
CDA-Kamerlid Wim van de Camp stond in de kamer omstandig uit te leggen dat het CDA tegen een generaal pardon is. Zo wordt het natuurlijk nooit wat met het sociale gezicht van het CDA................